Onze kernwaarden

Inclusie


Definitie volgens Wikipedia: Inclusie is insluiting in de samenleving van achtergestelde groepen op basis van gelijkwaardige rechten en plichten. Bij het Hof van Beieren zijn wij van mening dat iedereen die graag zijn steentje wil bijdragen aan de maatschappij, dit ook zou moeten kunnen doen. Daarom geven wij in onze ontmoetingsplaats het goede voorbeeld.

Via onze partners Windkracht Zemst en Atelier Schepsels stellen wij mensen te werk die te kampen hebben met een fysieke, psychische of mentale beperking. Zij worden ingeschakeld in de brasserie en in de streekproductenwinkel maar zorgen ook voor het onderhoud van het blote voeten pad, de verzorging van de dieren en van het landschap, en bieden een helpende hand aan lokale landbouwers. Door deze weg in te slaan, wil Hof van Beieren een lans breken voor een bredere toepassing van inclusie en hopen wij dat andere verenigingen snel ons voorbeeld zullen volgen.

Natuur


Niemand zal ontkennen dat wij als mens in de loop der jaren meer en meer de voeling met de natuur zijn verloren. Hof van Beieren wil die evolutie tegengaan en aan de inwoners van Zemst en omstreken de kans bieden om terug een stapje dichter bij de natuur te komen.

Wij doen dit op twee manieren. Enerzijds via speelse buitenactiviteiten, op en rond onze locatie, en dit zowel voor volwassenen als voor kinderen. Anderzijds geloven wij ook sterk in natuureducatie, waarbij we, in samenwerking met Natuurpunt Zemst en het Regionaal Landschap Brabantse Kouters, de kennis van de prachtige natuur die ons hier omringt weer opbouwen.

Duurzaamheid


Duurzaamheid is de rode draad doorheen het gehele project van het Hof van Beieren. Het begint al bij de verbouwing van onze grote schuur. Wij kiezen dan ook voor lokale aannemers die de verbouwing uitvoeren volgens de regels van de kunst op het vlak van duurzaamheid. Denk aan warmtepomp, herbruikbare materialen, enzovoort. Ook na de verbouwing zal erop toegezien worden dat de algemene werking op de meest duurzame manier gebeurt, door onder andere gebruik van regenwater, afvalvoorkoming en zoveel meer.

Korte keten


Bij het Hof van Beieren zijn wij ervan overtuigd dat de zogenaamde korte keten – waarbij je eten via de kortste weg op je bord belandt - niets dan voordelen biedt. Op de website van onze gemeente Zemst wordt dit ook duidelijk uitgelegd:
‘De landbouwer kan zijn prijs, productiemethode en aanbod zelf bepalen. En de consument krijgt in ruil verse en kwaliteitsvolle producten rechtstreeks van bij de boer, zonder veel voedselkilometers of verpakkingsafval.’ Daarom ijvert het Hof van Beieren om die korte keten nog populairder te maken. Door landbouwers en consumenten samen te brengen op één ontmoetingsplaats, door marktjes te organiseren en nog veel meer, zorgen wij tegelijk voor de gezondheid van de mensen en voor het behoud van het milieu.