Inclusie


Definitie volgens Wikipedia: Inclusie is insluiting in de samenleving van achtergestelde groepen op basis van gelijkwaardige rechten en plichten. Bij het Hof van Beieren zijn wij van mening dat iedereen die graag zijn steentje wil bijdragen aan de maatschappij, dit ook zou moeten kunnen doen. Daarom geven wij in onze ontmoetingsplaats het goede voorbeeld.

Via onze partners Windkracht Zemst en Atelier Schepsels stellen wij mensen te werk die te kampen hebben met een fysieke, psychische of mentale beperking. Zij worden ingeschakeld in de brasserie en in de streekproductenwinkel maar zorgen ook voor het onderhoud van het blote voeten pad, de verzorging van de dieren en van het landschap, en bieden een helpende hand aan lokale landbouwers. Door deze weg in te slaan, wil Hof van Beieren een lans breken voor een bredere toepassing van inclusie en hopen wij dat andere verenigingen snel ons voorbeeld zullen volgen.

Natuur Duurzaamheid Korte keten